31 TEMMUZ 1920'DEN -31 TEMMUZ 2011'EDEĞİŞEN BİRŞEY YOK!Sevgili dostlar;
Dostlarımın haklı olarak, endişe ve kaygı içerisinde!
Ne oluyor?
Nereye doğru gidiyoruz?
Sorularına, kısaca cevap vermek istiyorum.
Birşeylerin olduğu yok!
31 Temmuz 1920 den, 31 Mayıs 2011'e...
Değişen birşey yok!...

"Silahlarımızı, cephanelerimizi,
bütün müdafaa vasıtalarımızı elimizden almaya çalıştılar.
Sonra kumandanlarımıza ve subaylarımıza
Tecavüz ve Taarruza başladılar.
Askerlik izzetinefsini yok etmeğe gayret ettiler.
Ordumuzu tamamen lağvederek milleti, bağımsızlığını muhafaza Için
muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler.
Bir taraftan da müdafaasız ordusuz bıraktıklarını
zannettikleri milletin de izzetinefsine,
her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla milleti alçaklığa,
boyun eğmeğe alıştırmak planını takip ettiler ve ediyorlar.
Herhalde ordu, düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi oldu.
Orduyu Imha etmek Için mutlaka subayını mahvetmek,
Aşağılamak lazımdır.
Buna da teşebbüs ettiler.
Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta
engeller ve müşkülat kalmaz."
MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL
Atatürk'ün 31 Temmuz 1920'de
Afyonkarahisar Kolordu Dairesi'nde
Subaylara hitaben yaptığı konuşmadan alıntıdır.


Saygılarımla
Ömer Faruk GÜRZ

 

Tasarim & Grafik:İMECE, TURKIYE
Bu siteyi en iyi IE4.0 ve uzeri browser, 1024x768 ekran genisligi ve yuksek renk modunda izleyebiliriniz.
Her hakki MİLLETİMİZDE saklidir.