Gezi ayaklanması, AKP içinde yeni çatlaklar yaratıyor, mevcut çatlaklar ise açığa çıkıyor.
AKP Kütahya Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal,  "Açılım", "Çözüm Süreci" denilen ABD-AKP-PKK planına ilişkin bir rapor hazırladı. Gazeteci Çetin Çiftçi, haberleştirdi.
 
********
 
İdris Bal, sürecin sonucu hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:
 
"Sürecin olumsuz sonuçlanması göz ardı edilmemeli, hatta olumsuz senaryo daha yüksek bir ihtimal"
"Bir iyi, bir de kötü senaryo var. Örgüt ve diğer aktörlerin çabası, 4 parçalı bir devlet kurmak."
 
İdris Bal'ın "Örgüt" dediği PKK, "diğer aktörler" dediği de AKP ve ABD değil midir? Başka aktör var mı? Sürecin sahibi ABD değil mi? ABD Büyükelçisi Ricci Hakkari'den başlayıp Diyarbakır'a kadar dolaşıyor, sürece destek veriyor. ABD yönetiminde Oslo'da toplanıp süreci başlatan AKP ve PKK değil mi? Demek ki, İdris Bal'ın sözlerini şöyle okumalıyız:
"PKK, AKP ve ABD'nin çabası, 4 parçalı bir devlet kurmak"
 
İdris Bal "4 parçalı devlet" ile Türkiye, İran, Irak ve Suriye'den kopartılacak topraklar üzerinde kurulacak olan Büyük Kürdistan'ı kastediyor.
 
********
 
İdris Bal'a göre kötü senaryo şöyle gerçekleşecek:
 
"Bölücülük geri dönülmez bir noktaya gelecek. Suriye'de Barzani benzeri bir yapı oluşabilecek."
"Suriye'deki devlet için İran'ın gönderdiği yardıma Türkiye'den giden örgüt mensupları eklenecek"
 
İran'ın Suriye Devleti'nin yani Esad'ın yanında olduğu ve Suriye'nin parçalanmasına karşı olduğu bilindiğine göre, İdris Bal'ın "İran'ın gönderdiği yardım" sözlerini "PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın gönderdiği yardım" olarak okumamız gerekiyor.
Yani, PKK'nın İran ve Türkiye kolları, Suriye'nin kuzeyinde Barzanistan benzeri bir özerk bölge kurulmasına yardım için yardıma gidecekler.
 
İdris Bal devamla diyor ki:
 
"Belirli bir zaman sonra örgüt gerek protesto gerekse silahla harekete geçerse, daha uygun bir zemin yakalayacak ve Türkiye daha zor durumda kalacak."
"Örgütün profesyonel stratejileri vardır, bu stratejiler gereği örgüt bazen silah bırakma, bazen de demokrasi vurgusu yapma gibi yönelişlere girer."
"Suriye'deki görevini (Kuzey Suriye'de bağımsız Kürt Bölgesi kurma görevini) başarıyla tamamlayan örgüt (PKK) mensupları daha acımasız, daha hazırlıklı ve halkın desteğini de daha güçlü arkalarına alarak, daha yoğun bir şekilde Türkiye'de terör estirecek ve nihayetinde Birleşik Kürdistan kurulacaktır."
 
PKK'nın çekilmesi anlaşmasının perde arkasını bu şekilde gerçekçi olarak değerlendiren İdris Bal, bunun önüne geçmek için, kanserli hastaya aspirin teklif ediyor, okuyalım:
"Terörle mücadele için sadece iyi niyet ve cesaret yetmez. Her ihtimalin göz önüne alınması, bölücülüğün geri dönilmez bir noktaya erişmesine müsaade edilmemesi gerekir.."
 
İdris Bal, hala daha, AKP'nin açılımı "iyi niyet" ile ilerlettiğini söylüyor. Zaten aksini, yani doğrusunu söylese, AKP'den istifa etmesi gerekirdi.
 
********
 
İdris Bal, ülkenin bölünmesi gibi ölümcül bir tehlike karşısında hala AKP'nin itibarını düşünüyor:
 
"Kötü senaryoya göre müzakere süreci olumsuz sonuçlanacak, AKP'nin saygınlığı, güvenilirliği, desteği büyük zarar görecek, takip eden seçimlerde tek bir parti iktidar olamayacak. Darbeler öncesinde sıklıkla gördüğümüz kaostan nemalanan kesimler, AK Parti'nin ve siyasi istikrarın örselenmesinden dolayı harekete geçecek"
 
İdris Bey "darbe olur" diyor. Yahu, ülke bölündükten sonra darbe olsa ne olur, hür (!) seçim olsa ne olur. Giden gider. Bakınız: gittigidiyor.com.
 
********
 
İdris Bey devamla:
 
"Süreç sonunda sosyolojik anlamda toplumsal kırılma daha da derinleşecek. Coşku ile yaşanan Kürt etnik milliyetçiliği, bir taraftan menfi Türk milliyetçiliğini, diğer taraftan başka etnik milliyetçilikleri tetikleyecek. Bu da toplumsal dokumuza, millet olma bilincimize, istikrarımıza ciddi zarar verecek. Ülkede menfi milliyetçilik için uygun konjonktür oluşacak, müzakere süreci neticesinde aşırı uçlar, Türkiye'deki milliyetçi kesimler, partiler yükselişe geçecek."
 
"Millet olma bilincimize zarar verecek" imiş. Hikaye anlatıyor. Milleti etnik ve dinsel parçalara ayırıp milliyetçiliği ayaklar altına alan siz değil misiniz?
 
"Sürecin başarısız olmasından dolayı, devlete güvensizliğin bir sonucu olarak, ülkenin farklı yerlerinde "iş başa düştü" mantığı ile terör örgütü benzeri, terörle mücadele amacı güden illegal yapılanmalar oluşabilecek. Farklı bölgelerdeki Kürt kökenli masum vatandaşlara saldırılar olabilecek. Bu durum ise eğer kontrol edilemez, acil önlemler alınamazsa sürü mantığına ve toplumsal kırılmalara, hatta sivil çatışmalara yol açabileceği gibi Türkiye'nin bölünmesi anlamına gelecek."
 
Demek ki, ülke sizin PKK ile yaptığınız anlaşma yüzünden değil, Türklerin masum Kürtlere saldırısı yüzünden bölünecek, öyle mi?
 
********
 
İdris Bal Bey'i esas düşündüren nokta, Türkiye'nin bölünmesi değil, oluşacak Bağımsız Kürdistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yönü. İbretle okuyalım:
 
"Eğer gelişmeler aynen devam ederse, Kürdistan kurulacak. İsrail ve ABD'nin tabi müttefiki olacak. Bölgenin Avrupa kimliği gibi bir üst kimlikte buluşabilmesi, yeni oluşumlara gidebilmesi için, en coşkulu dönemini yaşayan Kürt milliyetçiliğinin doyuma erişmesini ve makulleşmesini, olumsuzlukları görerek geriye çekilmesini beklemek gerekecek."
 
İdris Bey, "Müzakere süreci", "Açılım", "Çözüm süreci" denen nesneenin sonucunu fevkalade bir şekilde açıklamış:
-- Kürdistan kurulacak
-- Kürdistan, İsrail ve ABD'nin doğal müttefiki olacak
-- Daha sonra, bölge (Türkiye ve Kürdistan) "Avrupa Kimliği" gibi bir üst kimlikte buluşabilecek.
 
İdris Bey, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi neden tam üye yapmadığını böylece açıklamış oluyor:
Türkiye ancak bölündükten sonra, oluşacak olan yeni Kürdistan devleti ile birlikte Avrupa Birliği'ne tam üye olarak alınacak. Ama, bu da bir havuç. Türkiye değil iki parçaya, on parçaya bölünse de AB'ye tam üye olamayacak. Ama, parçalandıktan sonra hangi parçanın tam üye olacağının ne anlamı var? Hatırlayınız:: Yugoslavya.
 
Yugoslavya'yı kimler böldü? ABD ve AB
Türkiye'yi de bölmek isteyen güçler aynı. Bu güçlerin yaptığı Büyük Kürdistan Projesi'nin (Büyük Ortadoğu Projesi'nin) Eşbalkanı kim? Kendisinin otuzdan fazla yerde kameralar karşısında iftiharla açıkladığı gibi, Tayyip Erdoğan.

Bakınız:
ABD ordusunun  Türkiye'yi bölen haritaları http://aliserdarbolat.blogspot.com/2013/03/abd-ordusunun-turkiyeyi-bolen-haritalar.html

Doğu Perinçek'in açıklaması http://www.metinozkanvadisi.com/video/doguperincekaciklamasi.html 

Emperyalistler Tayyip Bey'e niçin kızgın  http://aliserdarbolat.blogspot.com/2013/06/emperyalistler-tayyip-beye-nicin-kzgn.html

Bu durumda İdris Bey'in sanki AKP bölünmeye karşı imiş gibi yaptığı yorumlar havada kalmıyor mu?
********

İdris Bey, zayıf ta olsa, sürecin başarılı olam durumunda olacakları yazıyor:

"Terör sona erecek, akan kan duracak, toplumsal, ekonomik, duygusal entegrasyon sağlanacak, demokratikleşme ile birinci sınıf demokrasiler seviyesine erişeceğiz. Başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkeye örnek teşkil edeceğiz."

Tayyip Bey'in hışmından korunmak için bunları yazması gerekiyordu. Ama, yine de, büyük bir cesaretle, bu iyimser senaryonun başarı ihtimalinin çok zayıf olduğunu vurguluyor.

********

Sonrasında, bir profesöre yakışmayacak şekilde, başlıyor saçmalamaya:

"Olumsuz gelişmelerin (yani ülkenin bölünmesinin) önüne geçmek için demokrasinin çıtasının yükseltilmesi, kucaklayıcı bir ideolojiye, anayasaya sahip olunması gerekiyor. Osmanlı'nın dağılması sonrası örselenen inançların, tarih, kültür ve millet olma bilincinin canlandırılması gerekiyor. STK'lar, gönüllü kuruluşlar dahil her türlü araç kullanılarak etnik milliyetçiliğin etkisinin kırılması gerekiyor."

Koskoca profesör, Osmanlı gibi feodal bir Ortaçağ devletinde "millet olma bilinci" değil, "teba olma bilinci", "ümmet olma bilinci" olduğunu bilmez mi? Cumhuriyet devrimi ile oluşmaya başlayan "millet olma bilinci"nin AKP tarafından etnik ve dinsel örgütlenmeler körüklenerek (tabiii ABD ve AB'nin talimatları ile) çelmelendiğini blilmez mi?

İdris Bal'ın "Kucaklayıcı Anayasa" dediği ABD, AKP ve PKK'nın ortak isteği olan "Yeni Anayasa"nın yani "Bölücü Anayasa"nın  "millet olma bilinci"ni, yani "Her etnik ve dinsel kökenden gelen Türkiye halkının oluşturduğu Türk milleti" bilincini dinamitleyerek Türk milletini "Türkler, Kürtler vesaire" diye bölmeye, yani etnik milliyetçiliğe kapıyı ardına kadar açmaya yönelik olduğunu bilmiyor mu? Bu durumda nasıl "etnik milliyetçiliğin etkisinin kırılması"nı talep edebiliyor? Etnik milliyetçiliğin 1 numatralı temsilcisi olan PKK ile oturup görüşme, anlaşma yaparak etnik milliyetçiliği azdıran AKP değil midir?

Sayın İdris Bal, "okudukça cahilleşmiş"tir, veya, hala daha "cahil" gördüğü bu milleti "Osmanlı, İslam" teraneleri ile uyutma hevesindedir.

********
http://aliserdarbolat.blogspot.com/2013/07/akp-milletvekili-kurt-devleti-uyars-yapt.html
********
AK SOYGUN ALİ DİBO YU UNUTMA UNUTTURMA TIKLA

 Tasarim & Grafik: iMECE, TURKIYE
Bu siteyi en iyi IE4.0 ve uzeri browser, 1024x768 ekran genisligi ve yuksek renk modunda izleyebilirsiniz.
Her hakki TÜRK MİLLETİNDE saklidir.